Moss kommune

Klage

NAV Moss åpner for flere fysiske møter med brukere nå som vekterstreiken er over. Covid-19 er imidlertid ikke over, og NAV ønsker derfor i størst mulig grad å bistå over telefon, digitale samtaler og videomøter. Vi vil spesielt minne om at du kan søke sosialhjelp elektronisk gjennom nav.no

Via nav.no kan du nå også følge søknaden din, og enkelt se når den er ferdigbehandlet.

Kontoret har begrenset tilgang i mottaket, men dersom du har behov for et fysisk møte avtaler vi det med deg. Da kontakter du din veileder.

 

I tiden 10-14 kan du også møte opp hvis du har akutt behov for bistand: Du ringer da 468 32 378

 

Har du spørsmål om permitteringer på grunn av koronaviruset:

- som arbeidsgiver ring 468 32 378

- som arbeidstaker ring  468 32 364

 

NAV Moss har begrenset tilgang til publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset.
Publikumsmottaket er derfor ikke bemannet på vanlig måte.

Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, til å benytte seg av http://nav.no eller Ditt Nav.
Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger i tillegg til forhåndsavtalte samtaler.

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no. Vi oppfordrer til bruk av digitale tjenester så langt det lar seg gjøre under koronasituasjonen for å hindre smitte og press på telefonlinjene.

Dersom du er uenig i vedtaket du har fått fra NAV, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på arbeidsmarkedstiltak eller på service.

Dersom klagen din gjelder en statlig ytelse, finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på vedtaket på www.nav.no.

Dersom klagen din gjelder et vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV, skal du levere klagen din til NAV Moss. NAV Moss kan gi råd og veiledning vedrørende klagefremsettelse. Dersom NAV Moss ikke gir deg medhold i klagen din, sendes saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Uansett hva du ønsker å klage på kan du få bistand til utforming av klage på NAV-kontoret. Du kan få informasjon om hvordan du går frem ved å ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33.