Moss kommune

Informasjon, råd og veiledning ved NAV Moss

NAV Moss åpner for flere fysiske møter med brukere nå som vekterstreiken er over. Covid-19 er imidlertid ikke over, og NAV ønsker derfor i størst mulig grad å bistå over telefon, digitale samtaler og videomøter. Vi vil spesielt minne om at du kan søke sosialhjelp elektronisk gjennom nav.no

Via nav.no kan du nå også følge søknaden din, og enkelt se når den er ferdigbehandlet.

Kontoret har begrenset tilgang i mottaket, men dersom du har behov for et fysisk møte avtaler vi det med deg. Da kontakter du din veileder.

 

I tiden 10-14 kan du også møte opp hvis du har akutt behov for bistand: Du ringer da 468 32 378

 

Har du spørsmål om permitteringer på grunn av koronaviruset:

- som arbeidsgiver ring 468 32 378

- som arbeidstaker ring  468 32 364

 

NAV Moss har begrenset tilgang til publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset.
Publikumsmottaket er derfor ikke bemannet på vanlig måte.

Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, til å benytte seg av http://nav.no eller Ditt Nav.
Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger i tillegg til forhåndsavtalte samtaler.

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no. Vi oppfordrer til bruk av digitale tjenester så langt det lar seg gjøre under koronasituasjonen for å hindre smitte og press på telefonlinjene.

Alle som oppholder seg i Norge har rett til å søke om og få vurdert sitt behov for tjenesten opplysning, råd og veiledning.Dette gjelder også personer som oppholder seg ulovlig i Norge. Hensikten med tjenesten er å løse eksisterende sosiale og økonomiske problemer, og å forebygge at slike problemer oppstår. Retten til tjenesten er derfor uavhengig av om den som søker opplysning, råd og veiledning allerede er kommet i en vanskelig situasjon, eller om vedkommende søker eller mottar andre tjenester fra NAV.

Du kan for eksempel be om opplysning, råd og veiledning om økonomi, familieliv, boligfremskaffelse, etablering, vold, helse, rus eller annet. Tjenesten er en lovfestet rett etter sosialtjenestelovens § 17. Ønsker du opplysning, råd og veiledning vedrørende din situasjon, kan du ta kontakt med NAV Moss.

Gjeldsrådgiving
Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. NAV Moss har egen gjeldsrådgivere som kan hjelpe deg. Du kan også finne nyttig informasjon om hva du kan gjøre selv på nav.no. 

Du kan ta kontakt med NAV Gjeldsrådgiving på 55 55 33 39, eller du kan chatte med oss via nav.no.