Flere muligheter i NAV

NAV-kontorets hovedoppgave er å bistå deg slik at du kommer i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet for å bli økonomisk selvforsørget. NAV bistår også hvis du trenger akutt hjelp i en nødssituasjon knyttet til livsopphold eller bolig.

Kontaktinformasjon

NAV Moss

Kongens gate 34
Postboks 158
1501 Moss

Åpningstider:

Telefon 08:00 - 15:30 (15:00 sommertid)

Timeavtaler 09:00 - 14:00, og etter nærmere avtale

Drop - in 10:00 - 14:00

Kontakt oss:

Telefon: 55 55 33 33

epost: nav.moss@nav.no

www.nav.no er åpent hele døgnet

 

Dersom du er ungdom mellom 18-30 år, og søker økonomisk stønad, vil du få delta i NAVs arbeidstreningsprogram.

NAV består av både kommunale og statlige tjenester. På denne siden vil du finne informasjon og link til de sosiale tjenestene ved NAV Moss.

Dersom du trenger informasjon andre områder som familie, pensjon, hjelpemidler, eller du er en bedrift, bør du benytte www.nav.no. Der finner du informasjon om alle NAVs tjenester.

Drop-in samtaler for alle som bor i den nye kommunen gjennomføres ved NAV Moss i Kongens gate 34. Det samme vil i hovedsak også gjelde timeavtaler, men det kan være noen unntak der avtalene vil være i de gamle lokalene til NAV Rygge. Det vil du i så fall få beskjed om.

Når du ønsker informasjon eller direkte kontakt kan du:

  • Bruke Ditt NAV (din side på www.nav.no) hvor du kan kommunisere med din veileder eller se status i mye av det du lurer på.
  • Komme innom (drop-in) i Kongensgate 34 hver dag mellom 10-14.
  • Ringe 55 55 33 33 eller direkte til veileder når du har telefonnummeret
  • Chat med oss her om jobbsøk, foreldrepenger, overgangsstønad, dagpenger, økonomi og gjeldsrådgivning, jobb i utlandet m.m. Her får du svar på generelt grunnlag.
  • Gjelder det pensjon: Ringe 55 55 33 34
  • Er du lege eller arbeidsgiver: Ringe 55 55 33 36
  • Har du økonomiske problemer: Ring 55 55 33 39