Klage på innberettet lønn og skatt eller skatteoppgjør

 

 

 

Skattekontoret og Kemnerkontoret har ansvar for forskjellige områder når det gjelder skatten din.

Kontaktinformasjon til kemnerkontoret
Besøksadresse:
Kirkegata 14 A
5 etasje
1530 Moss
Ekspedisjonstid fra 09:00 - 15:00
kemner@moss.kommune.no
Telefon : 69 24 80 00 eller 474 53 700
Faks : 69 24 80 75

Spørsmål om skattemelding, skatteoppgjør og skattekort?
Kontakt Skatteetaten​​​​​​​

Kontonummer for skatt:
6345 05 30028

Klage på manglende forskuddstrekk
Hvis forskuddstrekket (skatt som arbeidsgiver har trukket), ikke er kommet med på skattemeldingen/skatteoppgjøret/lønnslippen, må du sende inn klage.


Klagefristen er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret. Moss kemnerkontor behandler avregningsklager for skattytere som er skattepliktige til Moss.

Du kan også sende en klage i løpet av året om du ser at arbeidsgiver ikke innberetter forskuddstrekket: send inn skjema.

Husk at du kan logge deg inn i Altinn og sjekke hva arbeidsgiver har rapportert inn og at dette stemmer med lønnsslipper du får fra arbeidsgiver.


Hvis inntekts- og formuesskatten er feil
Hvis den fastsatte formues- og inntektsskatten er feil, må du kontakte Skattekontoret. Dette gjelder følgende feil:

  • skatteklasse
  • inntekt
  • formue
  • fradrag
  • beregning av skatter og avgifter

Husk at du må levere skattemeldingen til skattekontoret innen fristen selv om du har levert en avregningsklage til Moss kemnerkontor.