Moss kommune

Døgnåpne vakttjenester

Nødnummer: 112
Ring politiet: 02800

Legevakt
Moss, Råde, Våler og Vestby

116 117 eller 69 25 33 33
ved mistanke om koronavirus: ring 404 04 919  

69 11 77 99 
Lørdager, søndager og bevegelige helligdager mellom kl. 11.00 – 14.00. For akutte situasjoner utenom åpningstider se hjemmesiden til tannlegevakten.

Overgrepsmottak i Østfold

Barnevern

dagvakttelefon mellom kl. 08.00 - 15.00 (15.45) på 69 24 80 00 
døgnvakttelefon etter klokka 15.00/ 15.45 på 950 59 217 

Alarmtelefon for barn og ungdom som er bekymret
(vold, overgrep, redd eller er i en vanskelig situasjon). Voksne som er bekymret kan også ringe.

alle dager kl.15.00-08.00 og alle helger,
ring 116 111

 

Krisesenteret  i Moss

Kommunalt vann og avløp

951 49 666 
 

Kommunalt veivedlikehold

Vakttelefon MKEiendom

etter kl. 15 og helger, NOKAS 481 87 777

400 37 200 (kommunens vakttelefon) eller politiet på 02800

Vold og overgrep mot sårbare voksne - TryggEst

69 25 05 50 (telefonen besvares av Krisesenteret i Moss)
TryggEst-koordinator svarer på telefonen tlf 940 14 331, hverdager mellom kl. 10.00-14.00