Døgnåpne vakttjenester

Overgrepsmottak i Østfold

Barnevern

dagvakttelefon mellom kl. 08.00 - 15.00 (15.45) på 69 24 80 00 
døgnvakttelefon etter klokka 15.00/ 15.45 på 950 59 217 

Alarmtelefon for barn og ungdom som er bekymret
(vold, overgrep, redd eller er i en vanskelig situasjon). Voksne som er bekymret kan også ringe.

alle dager kl.15.00-08.00 og alle helger,
ring 116 111

Krisesenteret  i Moss

Kommunalt vann og avløp

951 49 666 (gjelder gamle Moss)
900 93 969 (gjelder Rygge)

Kommunalt veivedlikehold

Vakttelefon MKEiendom

etter kl. 15 og helger, NOKAS 481 87 777

400 37 200 (kommunens vakttelefon) eller politiet på 02800

Vold og overgrep mot sårbare voksne - TryggEst

69 25 05 50 (telefonen besvares av Krisesenteret i Moss)