Moss kommune

Døgnåpne tjenester

Nødnummer: 112
Ring politiet: 02800

Legevakt
Moss, Råde, Våler og Vestby

69 11 77 99 
Lørdager, søndager og bevegelige helligdager mellom kl. 11.00 – 14.00. For akutte situasjoner utenom åpningstider se hjemmesiden til tannlegevakten.

Overgrepsmottak i Østfold

Barnevern

Dagvakttelefon mellom kl. 08.00 - 15.00 (15.45) på 69 24 80 00.
Døgnvakttelefon etter klokka 15.00/ 15.45 på 950 59 217.

Alarmtelefon for barn og ungdom som er bekymret
(vold, overgrep, redd eller er i en vanskelig situasjon). Voksne som er bekymret kan også ringe.

Alle dager kl.15.00 - 08.00 og alle helger, ring 116 111.

 

Krisesenteret  i Moss

Kommunalt vann og avløp

951 49 666 
 

Kommunalt veivedlikehold

Vakttelefon MKEiendom

etter kl. 15 og helger, NOKAS 481 87 777

Viltvakt

400 37 200 (kommunens vakttelefon) eller politiet på 02800

Vold og overgrep mot sårbare voksne - TryggEst

69 25 05 50 (besvares av Krisesenteret i Moss). TryggEst-koordinator svarer på tlf. 940 14 331, hverdager mellom kl. 10.00 - 14.00