Gatebelysning i kommunen

Vi arbeider for tiden sammen med Rygge kommune om å utarbeide en felles veilysnorm.

Normen skal sikre:

  • At belysningen langs kommunale veiareal bidrar til et godt miljø med trygghet, sikkerhet og trivsel for alle som ferdes ved kommunale veiareal.
  • Riktig kvalitet på arbeid på og materiell som inngår i det kommunale veibelysningsanlegget.
  • Forsvarlig økonomisk og effektiv forvaltning, samt drift og vedlikehold
  • Redusere og holde energiforbruket på et økonomisk forsvarlig og miljømessig godt nok nivå.

Meld ifra om mørke lamper:

Moss kommune har for tiden rammeavtale med firmaet Lyn elektro AS, de drifter det kommunale veibelysningsanlegget.
Dersom du oppdager feil på det kommunale veibelysningsanlegget, som for eksempel mørke lamper, melder du ifra om dette via deres serviceportal.

Av økonomiske hensyn, vil Moss kommune samkjøre arbeidet med å utbedre innmeldte mørke lamper med arbeidet for generell oppgradering av gatelysnettet. Du kan derfor oppleve at det vil ta noe tid å utbedre innmeldte mørke lamper, dersom disse ikke vurderes å utgjøre en trafikksikkerhetsmessig risiko.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)