Brøyting og salting

Klikk for stort bilde

 

 

Vakttelefon for vinterdrift er operativ 24 timer i døgnet, tlf. 950 84 750 

Moss Drift og Anlegg KF har ansvar for brøyting og salting av alle kommunale veier i Moss, gang- og sykkelveier, fortau, gågata, parkeringsplasser i og utenfor sentrum, byens barne- og ungdomsskoler, barnehager, pu-boliger, trygdeboliger, institusjoner, andre kommunale bygg samt byens kirkegårder m.m. I tillegg har foretaket avtale med Jernbaneverket om driften av p-plassene ved Jernbanestasjon. Veinettet skal være gjennombrøytet senest 24 timer etter avsluttet snøfall.  


For vinterdrift av veinettet gjelder følgende prioritering:
1. Bussruta og sentrumsgater, samt gang-/sykkelveier og fortau
2. Problembakker, kommunale p-plasser og p-plasser jernbanen
3. Boliggater

 

Vedlikehold av det kommunale veinettet er en 24-timers oppgave, der høy beredskap og rask reaksjon er avgjørende for å sikre trygge veier og god framkommelighet. Seks mann deler på de døgnkontinuerlige vaktene for å sikre beredskap. Det er oftest busselskapene og vaktselskapene som varsler, men også privatpersoner er velkommen til å melde ifra hvis de mener at det er behov for måking eller salting.

Det blir alltid gjort vurdering av vær og kjøreforhold opp mot kostnader og bruk av ressurser, men liv, helse og sikkerhet går alltid først.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Brøytevakten
Solgaard skog 17
1599 MOSS
Telefon : 950 84 750