Priser og betaling for parkering

Det er parkeringsavgift på de fleste av kommunens parkeringsplasser. Skiltingen på stedet regulerer avgiftsparkeringen med tidsrom, hvem som lovlig kan parkere på stedet, hva det koster og hvor lenge du kan stå parkert. Avgiftsparkering gjelder også for MC/mopeder så sant ikke annet fremgår av skiltingen. Informasjon om priser finner du i prislisten til høyre på denne siden.

Betaling:

Betal parkeringsavgift umiddelbart etter at du har satt fra deg bilen, og legg kvitteringen godt synlig bak frontruten med riktig side opp. Samtlige parkeringsautomater tar alle gyldige norske mynter.
Betaling med kort:
Det vil være mulig å betale med kort på de fleste av kommunens parkeringsautomater. Dersom man avslutter parkeringen før utgått parkeringstid kan man avbryte parkeringstiden, ved å benytte kortet på nytt i parkeringsautomaten, og man belastes kun for tiden man har stått parkert. Dersom betalingskortet ikke settes inn/dras igjen ved endt parkering blir kortet belastet for den tiden som er valgt på forhånd.

Betaling med mobiltelefon (Easypark):

Det er mulig å betale med Easypark på de fleste av kommunens parkeringsautomater. Dersom man ønsker å parkere på kommunale parkeringsplasser i avgiftstiden og slippe å bruke mynt eller bankkort, kan man inngå avtale med Easypark om å benytte tjenesten og betale via mobiltelefonen. Hvilke takstgruppe automaten tilhører er merket på hver enkelt automat. Easypark er en betalingsløsning der avtale inngås mellom deg som kunde og Easypark (privat aktør). 
For mer informasjon om Easypark se link til høyre på siden eller ring 03456.

Avgiftstid:

Klikk for stort bildeHvis parkeringsskiltet har et underskilt som viser klokkeslett, gjelder skiltet kun i det eller de tidsrom som er angitt:
• Sorte tall: mandag - fredag
• Sorte tall i parentes: lørdag
• Røde tall: søndag, helligdag og offentlig høytidsdag

 

Kontrollsanksjon og gebyr:

Etter parkeringsforskriften heter det i §36 Kontrollsanksjon.
"Ved overtredelse av vilkårene for parkering kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr 600.
For følgende overtredelser er satsen kr 300:
a) brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og
b) overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest.
For overtredelse av vilkårene på plass reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse er satsen kr 900. Forflytningshemmede med parkeringstillatelse som overtrer vilkårene på slik plass kan ilegges kontrollsanksjon etter første ledd.
Fører av motorvogn skal gis rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene og å foreta nødvendig betaling/registrering før kontrollsanksjon kan ilegges. Det kan ilegges kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt.
Satsene reguleres hvert femte år i takt med endringer i konsumprisindeksen.
Ved overtredelse av vilkårene for avgiftsparkering i over tre døgn skal kontrollsanksjonen settes til prisen for den parkeringstid som er benyttet i tillegg til det beløp som fremkommer i første til tredje ledd."

i Forskrift om offentlig parkeringsgebyr §2 Gebyr heter det:
"Gebyr kan ilegges ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven § 3 og § 17, trafikkreglene § 17, skiltforskriften, denne forskrift og bestemmelser gitt i medhold av vegtrafikkloven § 4 og § 9.
Gebyr skal ikke ilegges hvis det kan ilegges kontrollsanksjon etter forskrift om vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av private parkeringsreguleringer.
Gebyr skal ikke ilegges hvis stansen eller parkeringen har voldt eller kunne ha voldt alvorlig trafikkhindring eller fare for person eller gods. I slikt tilfelle er overtredelsen straffbar etter
vegtrafikkloven § 31.
Det kan bare ilegges et gebyr for samme parkering, uten hensyn til om flere bestemmelser er overtrådt.
Gebyret er kr 900,-."

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)