Parkeringsbestemmelser

Parkeringsbestemmelsene er regulert i vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og parkeringsforskriften.
Som bilfører har du plikt til å gjøre deg kjent med gjeldende lover og forskrifter. 
Bilfører har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilt som er satt opp på stedet.
Du finner lenker til de aktuelle og gjeldende lover og regelverk på denne siden.

Ved ikrafttreden av ny parkeringsforskrift 1.1. 2017 videreføres avgiftsfritak for parkering for el- og hy-biler på alle kommunale plasser i Moss kommune.
Merk at hy-biler er hydrogenbiler med "HY" på nummerskiltet, ikke hybridbiler.

Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)