Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Man må søke kommunen om å få innvilget parkeringstillatelsen. Regelverket er fastsatt i forskrift om parkering for forflytningshemmede.

For å søke om HC-kort må du oppfylle følgende krav:

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
  • Du må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringslette ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk. Det må fremgå hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.

Slik søker du HC-kort:

Både fra deg som søker på nytt og fra førstegangssøker må det sendes inn:

  • Ferdig utfylt søknadsskjema. Søknadskjema finner du til høyre på denne siden.
  • Legeerklæring som dokumenterer medisinsk grunnlag for forflytningshemming
  • Bilde i passfotostørrelse
  • Kopi av gyldig førerkort (kun nødvendig dersom du søker som fører)

Har du et HC-kort og skal søke på nytt? Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med ovennevnte vedlegg senest en til to måneder før utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet.

Søknad med vedlegg sendes til:
Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Hva skjer videre?

Du vil motta et skriftlig svar så snart som mulig og senest innen en måned.
Dersom det er behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon vil du få beskjed om dette. Saken kan først behandles når tilstrekkelige opplysninger er mottatt. I vedtaket vil du finne en begrunnelse for avgjørelsen.

Klage

Hvis du får avslag på søknaden har du rett til å klage. Hvordan du kan klage står beskrevet i avslagsbrevet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)