Parkering i Moss

Det er avgiftsparkering i Moss sentrum.

Kommunale parkeringsplasser er å finne i sentrum, ved Myra, Fergeleiet, Skarmyra, Værlegata, Fiske og ved Mossehallen.

Skiltingen på stedet regulerer avgiftsparkeringen med tidsrom, hvem som lovlig kan parkere på stedet, hva det koster og hvor lenge du kan stå parkert.

Avgiftsparkering gjelder også for MC/mopeder så sant ikke annet fremgår av skiltingen.
Ved ikrafttreden av ny parkeringsforskrift 1.1. 2017 videreføres avgiftsfritak for parkering for el- og hy-biler på alle kommunale plasser i Moss kommune.
Merk at hy-biler er hydrogenbiler med "HY" på nummerskiltet, ikke hybridbiler.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)