Strategisk plan for sykkel i Moss

Sykkelvei i Jeløygata - Klikk for stort bildeSykkelvei i Jeløygata

Moss kommune jobber for bedre sykkelveier. Strategisk plan for sykkel legger føringer for hvordan. Planen ble vedtatt av Moss bystyre 27.2.2017.

Planen beskriver hvordan Moss skal bli en bedre sykkelby. Moss kommune ønsker at flere skal bruke sykkel i hverdagen; barn, unge, voksne og eldre som kan bruke sykkelen som transportmiddel til og fra skole, fritidsaktiviteter, jobb og innkjøp.

Moss kommune ønsker å være en sykkelby for alle. Da må sykkelveiene være trygge og effektive. Arbeidet har startet opp, og noen korte strekninger er på plass. Målet er at de korte strekningene skal danne en helhet, men det vil ta tid.

Moss kommune ønsker at flere som ønsker å sykle vil begynne å sykle etter hvert som det blir finere sykkelveier. Det er et mål at de som ikke kan eller vil kjøre bil får et bedre sykkeltilbud i framtiden. Ved å få flere over på sykkel, vil det bli færre biler som vil gi bedre plass på veien.

Myke trafikanter gir mer liv i gatene. Å gå og sykle gir bedre folkehelse. Flere myke trafikanter og mindre bilbruk vil gi bedre byluft samt økt fremkommelighet for alle trafikanter.

Moss kommunes visjon er at i Moss skal sykkel være et naturlig valg i hverdagen.

 
Det er utført en trafikkanalyse av tiltakene som er foreslått på Kanalbrua og i Abelsgate. Konsulentselskapet COWI har gjort analysen.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)