Elbil og ladestasjoner i Moss

Ladestasjoner for elbiler i Moss. To biler står til lading. - Klikk for stort bilde

Moss kommune har vedtatt en strategi for ladeinfrastruktur (2014). Den danner grunnlaget for videre satsning på ladeinfrastruktur i Moss.

I kommuneplanen til Moss kommune er følgende nedfelt:
Det settes krav om fremlagt egen kurs av tilstrekkelig kapasitet til minst en p-plass per boenhet. For gjesteplasser settes det krav om en fremlagt egen kurs på 20 % av p-plassene.


Ladestasjoner i Moss:
Ladetorget (Kirkegata, hurtiglader), Fleischersgate 7 v/rådhuset, Kransen (Fjordveien 7), Amfisenteret, Kirkegata 18, Mosseporten senter, Galleri F15. Det er også etablert ladestasjoner ved utvalgte KIWI-butikker.
Alle ladbare biler kan bruke ladepunktene.
Moss kommune vil i 2017 etablere flere ladepunkter utenfor sentrum.
Det er utarbeidet ladekart hvor man kan få oversikt over ladepunkter i Norge.
Ladekart Fortum og Ladestasjoner.no

Lading i borettslag/sameier/flerboligbygg:
Det er mulig å eie og bruke elbil i flerboligbygg, men det er viktig at lademuligheter og etablering av ladeutstyr er avtalt med styret på forhånd. Bor du i borettslag eller sameie kan du normalt ikke sette opp ladestasjon i fellesgarasjen på egen hånd. Å etablere en ladeplass for elbil er i de fleste tilfeller både enkelt og billig. En elektriker kan sjekke eksisterende fellesanlegg og gi pris på installasjon av ladeutstyr.
Brukerne av ladeplasser kan dekke strømutgifter og vedlikehold gjennom månedlig betaling. For de fleste er det snakk om maksimalt et par hundrelapper i måneden for å dekke driftskostnadene boligselskapet har.

Norsk elbilforening har laget en veileder for boligselskap som vil etablere ladestasjon for beboere.

Parkering:
Ved ikrafttreden av ny parkeringsforskrift 1.1. 2017 videreføres avgiftsfritak for parkering for el- og hy-biler på alle kommunale plasser i Moss kommune. Merk at hy-biler er hydrogenbiler med "HY" på nummerskiltet, ikke hybridbiler. På parkeringsplasser hvor det er spesielle ordninger som krever oblater/parkeringskort, må elbileiere ha oblat/parkeringskort. Som eksempel nevnes "pendlerparkering" ved jernbanestasjonen. Her må også elbiler kjøpe oblater for å benytte parkeringsplassen.
Dersom elbilene ikke lades, henvises elbilene til parkeringsplasser uten ladestolper. Dette fordi det er viktig at elbiler som trenger lading, får muligheten til å lade.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)