Vei og trafikk

Moss kommune er ansvarlig veimyndighet og forvalter av de kommunale veiene. Vi gjennomfører drift og vedlikehold av veinettet inkludert gatelys, merking og skilting via samarbeid med våre leverandører.

Vi gjennomfører trafikkregulerende og trafikksikringstiltak, samt sørger for universell utforming på veinettet ved oppfølging av egne og private nyanlegg.

Kommunen gjennomfører parkeringshåndheving i samsvar med veitrafikklovgivning og gjeldende forskrifter og vi behandler søknader om parkeringstillatelser for forflyttningshemmede.

Du må søke kommunen om tillatelse for å grave i offentlig areal.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)