Trafikksikkerhetsplan vedtatt 19.6.19 for Moss og Rygge kommuner

Arbeidet med den nye trafikksikkerhetsplanen har gjennom to år vært et samarbeid mellom de kommunaltekniske avdelingene i Moss og Rygge kommuner.
 

Sammen har avdelingene kartlagt ulykkesbildet i kommunene, funnet felles strategier og mål for det framtidige, felles trafikksikkerhetsarbeidet.
Arbeidet er blant annet forankret i en
bred innspillsprosess, hvor det er gjennomført spørreundersøkelser rettet mot både barn og foreldre i skolekretsene i begge kommuner våren og høsten 2017. 
Kommunene engasjerte også rådgivere fra COWI for gjennomføring av en
trafikksikkerhetsanalyse. Analysen har hatt særlig fokus på  områdene rundt barneskolene.

 
Tiltakslisten, som vil være dynamisk og rullerende, er basert på trafikksikkerhetsanalysen.
 
Et av målene i trafikksikkerhetsplanen er å bli sertifisert som «Trafikksikker kommune» som er et helhetlig og organisatorisk trafikksikkerhetstiltak.
Sertifiseringen krever et gjennomgående fokus på trafikksikkerhet i de ulike kommunale sektorene, og et tverrfaglig arbeid mot felles mål.
Arbeidet med «Trafikksikker kommune» -sertifisering er i planleggingsfasen. Det er gjennomført en workshop 3. juni 2019,
der kommunens ledelse for de ulike kommunale sektorer, politiet, vegvesenet og Trygg trafikk var samlet for oppstart av det felles arbeidet mot sertifiseringen.

 

Vedtatt plan og tilhørende dokumenter.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)