Tilskuddsordningen for bytte til rentbrennende ovn

Søknadsfristen for Brann - bål - Klikk for stort bilde tilskuddsordningen for bytte til rentbrennende ovn er gått ut. Om du mottar støtte eller ei, vil du få svar på i løpet av oktober. 

Tilskuddsordningen for bytte til rentbrennende ovn

Hvordan søker jeg?

Du kan søke elektronisk på våre nettsider.

 

Hvem kan søke om støtte?

Alle som har en eldre ovn enn fra 1998 som eier en boenhet (alle typer boenheter utenom fritidsbolig) i tettbygd strøk i Moss kommune. Tettbygde strøk kan man finne i dette kartet: http://www.kommunekart.com/klient/moss/mka . Det er de som bor i utsatt verneverdig trehusbebyggelse som prioriteres først. Deretter er det "førstemann til mølla" for de resterende plassene.

Når kan jeg søke?

Du kan søke via elektronisk søknadsskjema fra 12. juni.

Søknadsfristen er 1. september 2017.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 1. september 2017.

Hva er en rentbrennende ovn?

En rentbrennende ovn er “isolert” i nedre del av brennkammeret, noe som gir en mye høyere forbrenningstemperatur. Det blir også tilført sekundær luft. Dette gjøres ved hjelp av små hull øverst i brennkammeret. Den ekstra luften gjør at de tidligere uforbrente gassene i toppen av bålet også forbrennes.

Hvilken dokumentasjon skal man legge ved søknaden?

For å kunne levere søknaden må du legge ved tre bilder av ditt nåværende ildsted. Det må være ett bilde forfra, ett fra siden og ett bilde inn i brennkammeret.

Hvordan dokumenterer jeg at ovnen jeg har ikke er rentbrennende?

Dokumentasjonen vi krever er tre bilder av det eksisterende ildstedet: Ett bilde forfra, ett bilde fra siden, og ett bilde inn i brennkammeret. Dersom du har kvittering fra kjøp eller annen dokumentasjon på hvilken type ovn du har er det også mulig å laste opp det. Samme type dokumentasjon skal legges ved papirsøknaden.  

Hvordan vet jeg om jeg bor i et tettbygd strøk?

Tettbygde strøk er lagt inn som et filter i dette kartet.

For å få opp filteret for tettbygd strøk klikker du på "Moss" øverst i venstre hjørne, og deretter huker du av på 0104 Tettsted fra SSB. Områdene innenfor den skraverte røde linjen er definert som tettsted.

Definisjonen av tettbygd strøk er hentet fra statistisk sentralbyrås definisjon og omfatter alle sentrale deler av Moss.

Hvordan vet jeg om jeg bor i utsatt verneverdig trehusbebyggelse?

Det finnes flere områder med utsatt verneverdig trehusbebyggelse i Moss kommune. I dette dokumentet  (PDF, 324 kB)kan du finne ut om du bor i et prioritert område.

Når får jeg vite om jeg mottar støtte eller ikke?

Godkjenningsbrev kan man forvente å motta i løpet av oktober 2017. De som mottar støtte er de som mottar godkjenningsbrev fra Moss kommune, og gjennomfører tiltaket innen ett år fra man mottok godkjenningen.

Tilskuddet blir utbetalt etter at all dokumentasjon etter installasjon av rentbrennende ovn er mottatt.

Når utbetales tilskuddet?

Tilskuddet blir utbetalt etter at all dokumentasjon etter installasjon av rentbrennende ovn er mottatt. 

Hva får jeg i støtte?

Om du velger å bruke en fagperson for utførelse av bytte av ildsted er tilskuddet satt til 5000,- Dersom du velger å bytte ovnen uten fagperson er tilskuddet satt til 3500,-.

Hvilken dokumentasjon må jeg sende inn etter at jeg har byttet ildsted?

Når du har fullført bytte av ildstedet til en ny rentbrennende ovn må du ettersende følgende dokumentasjon via søknadsportalen på nett, eller ved å sende det pr post til Moss kommune:

  1. Tre bilder av det nye ildstedet: ett forfra, ett fra siden og ett inn i brennkammeret.
  2. Meldeskjema fra MIB om nytt ildsted.
  3. Kvittering på sanert ildsted
  4. Bevis på montering av ildsted fra profesjonell fagpersonell (dersom man ønsker full støtte på 5000,-).

 

Hvordan dokumenterer jeg at vi har brukt en fagperson for installering av ildstedet?

En kopi av faktura er tilstrekkelig dokumentasjon.

Hvor finner jeg meldeskjema?

Meldeskjema for montering av nytt ildsted kan du finne på MIBs nettsider.

Kan jeg søke om bytte av flere ovner?

Nei, det deles kun ut ett tilskudd pr. boenhet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)