Tips for å ta vare på vannrørene dine i kulda

Med temperaturer ned til -15 bør man ikke la huset stå tomt uten varme. Frostsprengning av vannrør i oppvarmet hus skjer fra tid til annet. Det er særlig vannrør som ligger nær dårlig isolerte yttervegger og rør som går gjennom kjeller eller gjennom loft som ikke er oppvarmet som er utsatt for å fryse.

Hvis vannledningen fryser må det tilføres varme for å få den tint opp. Først og fremst bør man sørge for varme i rommet. Dette gjelder spesielt i krypkjellere og loft, hvor temperaturen blir nesten den samme som utetemperaturen.

Tips til frostsikring:

• Ha varmeovner på minst 12 grader i rom med røropplegg.
• Steng luker og kjellervinduer det trekker kaldt fra.
• Skal du reise bort: Steng hovedstoppekranen.
• Steng alle utekraner skikkelig, og skru av alle utvendige plastkoblinger.

Du kan også  sørge for å varme opp selve rørene. Det kan gjøres ved å legge ut en varmekabel. Husk at det kreves fagkompetanse for arbeider med sanitæranlegg. 
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)