Vannforsyning

Moss kommune er eier og har ansvar for i overkant av 153km offentlige vannledninger. Vi distribuerer årlig ca. 3 millioner kubikkmeter med drikkevann til kommunens abonnenter.

Vannet produseres ved Vansjø vannverk av Movar IKS, mens kommunen sikrer at drikkevannet holder god kvalitet helt frem til forbruker.

 

Vann er vårt aller viktigste næringsmiddel og det stilles strenge krav i drikkevannsforskriften for å ivareta kvaliteten. Vi tar ukentlig vannprøver av drikkevannet ute på ledningsnettet, for å forsikre oss om at drikkevannet holder god kvalitet. Vannprøvene analyseres ved et akkreditert laboratorium.

Vi stiller krav til private ledningsnett og til bygging nær offentlig vannledning for å sikre drikkevannet i byen. Vi stiller blant annet krav til installasjon av tilbakeslagssikring, dersom privat anlegg/virksomheten på noen måte utgjør en risiko for sikkerheten til drikkevannet. Du kan lese mer i våre abonnementsvilkår for vann og avløp (PDF, 408 kB), samt i VA-norm for Moss kommune.

Vi vil gjerne varsle deg pr. SMS eller telefon når vi gjennomfører vedlikehold eller har hendelser på ledningsnettet som kan berøre kvaliteten på drikkevannet ditt. Kommunen har verktøy for å gjøre dette, men det er viktig at du selv kontrollerer din oppføring (Vi vil gjerne varsle deg om vedlikehold og hendelser innen vann og avløp).

I Moss kommune er det et krav til at alle private stikkledninger skal ha installert vannmåler, se videre i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer (PDF, 160 kB).

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss, informasjon finner du til høyre på denne siden.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)