Nye vannledninger i Tronvikveien og Tronvikalleen

Klikk for stort bilde

For å sikre en trygg vannforsyning i området, legger Moss kommune en ny vannledning i Tronvikveien og bytter ut den gamle vannledningen fra 1965 som ligger i Tronvikalleen. Totalt blir det lagt ned ca. 610 meter med ny vannledning i dette arbeidet.
Spillvann- og overvannsledninger i Tronvikalleen ble utbedret i 1997, disse blir ikke berørt under dette arbeidet.

FRAMDRIFT

Anleggsstart er satt til uke 12 og er planlagt avsluttet er i uke 44, med asfaltering etter vinteren. Arbeidet utføres av Moss drift og anlegg KF.

VANNFORSYNING:

I forbindelse med anlegget kan det bli korte perioder med vannavstenging, men vi jobber for at det skal bli minst mulig problemer for de husstander som blir berørt. Det kan bli aktuelt å legge inn midlertidig vannforsyning til de eiendommer som i dag har vann fra de aktuelle gatene. Midlertidig vannforsyning innebærer at det legges en vannledning rett på bakken som kobles inn i boligen, eller på utvendig hagekran. Boliger som trenger midlertidig vannforsyning vil bli kontaktet i forkant av utførende entreprenør slik at rørlegger får adkomst til å kople ledningene til boligen. Spørsmål om midlertidig vann rettes til entreprenørs anleggsbas på anlegget, se under kontaktpersoner.

SMS VARSLING:

For varsling om avsteng av vann bruker Moss kommune sms-varsling.

  • Jobbtelefon: Står den registrert på din arbeidsgiver, må du selv legge inn din bostedsadresse.
  • Hemmelig nummer: Databasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, ønsker du varsling kan du legge det inn i databasen. Informasjonen du legger inn holdes skjult for alle andre.
  • Bedrifter og foreninger: Det anbefales å legge til mobiltelefon nummer til kontaktpersoner.

Sjekk din oppføring!
For å sikre deg at du får SMS kan du sjekke din oppføring på servicevarsling.no

TRAFIKK I ANLEGGSPERIODEN:

Det vil foregå maskinarbeid med gravemaskiner og lastebiler på dagtid, noe som medfører en del støy, støv og tilskitning av gatene/områdene rundt anlegget. Det kan også forekomme anleggstrafikk på ettermiddag og kveldstid. Vi ber om at man viser hensyn ved ferdsel nær anleggsområdet og følger skilting og annen informasjon. Fortell gjerne barna om blindsoner til  lastebiler og gravemaskiner. Det vil også bli lagret en del rørmateriell og pukkmasser i anleggsområdet.

KONTAKTPERSONER:

Prosjektleder Moss drift og anlegg KF
Beate Andersen
Mobil: 90151656
epost: beate.andersen@moss.kommune.no

Prosjektleder Moss kommune
Erik Nilsen
Mobil: 97969001
epost: erik.nilsen@moss.kommune.no
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)