Nye vann- og avløpsledninger i Strandpromenaden og Karlstadveien

Klikk for stort bilde Moss kommune skal sanere og bygge nytt kommunalt ledningsnett i Strandpromenaden og Karlstadveien. Det vil bli lagt ny vannledning, spillvannsledning og overvannsledning. Kommunen vil samtidig sanere eksisterende kommunalt anlegg.

Fremdrift:
Anlegget startet i juni 2017 og det kommunale anlegget er planlagt gjennomført med asfaltering i løpet av vår 2018. 
Arbeidet skal utføres av entreprenør Brødr. Lie AS på vegne av Moss kommune.

 
Vannforsyning:
I forbindelse med anlegget kan det bli korte perioder med vannavstenging. Det kan bli aktuelt å legge inn provisorisk vannforsyning til de eiendommer som i dag har vann fra Strandpromenaden eller Karlstadveien.

Provisorisk vannforsyning innebærer at det legges en liten ledning rett på bakken som kobles inn i boligen, eller på utvendig hagekran.

Boliger som trenger provisorisk vannforsyning vil bli kontaktet i forkant av utførende entreprenør slik at rørlegger får adkomst til å kople ledningene til boligen. Spørsmål om provisorisk vann rettes til entreprenørs anleggsleder på anlegget, se nedenfor.

For varsling om avsteng av vann bruker Moss kommune sms-varsling. For å sikre deg at du får sms kan du sjekke din oppføring på servicevarsling.no


Trafikk i anleggsperioden:
Det vil foregå maskinarbeid med gravemaskiner og lastebiler på dagtid, noe som medfører en del støy, støv og tilskitning av gatene/områdene rundt anlegget.

Det vil også bli lagret en del rørmateriell og pukkmasser i anleggsområdet. Anleggstrafikk på ettermiddag og kveldstid vil også kunne forekomme.

Vi ber om at man viser aktsomhet ved ferdsel nær anleggsområdet og følger skilting og annen informasjon.


Kontaktpersoner:
 
Daglig leder Brødr. Lie AS: Dagfinn Lie
Mobil: 915 60 135
E-post: dagfinn#brodrlie.no (bytt # med @) 


Prosjektledere Moss kommune: Alexander H. Rådal / Mohsen Sadeghi
Mobil: 48 17 57 79 / 458 70 239
E-post: Alexander.Radal#moss.kommune.no / Mohsen.Sadeghi#moss.kommune.no (bytt # med @)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)