Nye vann- og avløpsledninger i Steinullbakken og Melløsbakken

Steinullbakken, Melløsbakken - kart - Klikk for stort bilde Moss kommune har igangsatt et felles prosjekt med Bane NOR SF og Statkraft Varme AS. Arbeidet går ut på:
•    Masseutskifting i toppen av Steinullbakken
•    Bygge fjernvarme fra Rockwool til Malakoff
•    Sanere og bygge nytt kommunalt ledningsnett i Steinullbakken og Melløsbakken. Det vil bli lagt ny vannledning, spillvannsledning og overvannsledning. Kommunen vil samtidig sanere eksisterende kommunalt anlegg.
 
Statkraft Varme AS innehar rollen som byggherre for prosjektet.
Leif Grimsrud AS er engasjert som entreprenør for anlegget.
 

Framdrift:
Anlegget startet i mai 2017 og det er planlagt gjennomført med høst/vinter 2018. Asfaltering vil komme noe senere.
Arbeidet skal utføres av entreprenør Leif Grimsrud på vegne av Statkraft Varme AS.


Vannforsyning:
I forbindelse med anlegget kan det bli korte perioder med vannavstenging. Det kan bli aktuelt å legge inn provisorisk vannforsyning til de eiendommer som i dag har vann fra Steinullbakken, Melløsbakken og deler av Fjordveien.

Provisorisk vannforsyning innebærer at det legges en liten ledning rett på bakken som kobles inn i boligen, nedgravd på utvendig bakkekran eller på utvendig hagekran.

Boliger som trenger provisorisk vannforsyning vil bli kontaktet i forkant av utførende entreprenør slik at rørlegger får adkomst til å kople ledningene til boligen. Spørsmål om provisorisk vann rettes til entreprenørs anleggsleder på anlegget, se nedenfor.

For varsling om avsteng av vann bruker Moss kommune sms-varsling. For å sikre deg at du får sms kan du sjekke din oppføring på servicevarsling.no

Trafikk i anleggsperioden:
Det vil foregå maskinarbeid med gravemaskiner og lastebiler på dagtid, noe som medfører en del støy, støv og tilskitning av gatene/områdene rundt anlegget.

Det vil også bli lagret en del rørmateriell og pukkmasser i anleggsområdet. Anleggstrafikk på ettermiddag og kveldstid vil også kunne forekomme.

Vi ber om at man viser aktsomhet ved ferdsel nær anleggsområdet og følger skilting og annen informasjon.

Fjordveien vil bli stengt i for biltrafikk når anlegget krysser denne veien. Skilting vil bli utført av entreprenør.

Kontaktpersoner:
 
Anleggsleder Leif Grimsrud AS: Bjørn Ivar Bekkeveold
Mobil: 928 12 209
E-post: bekkevold#leifgrimsrud.no (bytt # med @).

Prosjektledere Moss kommune: Alexander H. Rådal / Mohsen Sadeghi
Mobil: 48 17 57 79 / 458 70 239
E-post: Alexander.Radal#moss.kommune.no / Mohsen.Sadeghi#moss.kommune.no (bytt # med @).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)