Nye vann- og avløpsledninger i Ole Vigs gate, Hermods gate, Torgny Segerstedts vei og Th. Kittelsens gate

Klikk for stort bilde Moss kommune skal bygge nytt kommunalt ledningsnett i deler av Ole Vigs gate, Hermods gate, Torgny Segerstedts vei og Th. Kittelsens gate.

Det vil bli lagt ny vannledning, spillvannsledning og overvannsledning.

Kommunen vil samtidig sanere eksisterende kommunalt anlegg.

 

FRAMDRIFT:

Anlegget er startet opp i februar 2018 og det kommunale anlegget er planlagt gjennomført med asfaltering i løpet av senhøsten 2018. Graving for stikkledninger kan foregå i noe lenger periode.

Arbeidet skal utføres av entreprenør Park & Anlegg AS på vegne av Moss kommune.

VANNFORSYNING:

I forbindelse med anlegget kan det bli korte perioder med vannavstenging.

Det kan bli aktuelt å legge inn midlertidig vannforsyning til de eiendommer som i dag har vann fra de aktuelle gatene.
Midlertidig vannforsyning innebærer at det legges en vannledning rett på bakken som kobles inn i boligen, eller på utvendig hagekran. Boliger som trenger midlertidig vannforsyning vil bli kontaktet i forkant av utførende entreprenør slik at rørlegger får adkomst til å kople ledningene til boligen. Spørsmål om midlertidig vann rettes til entreprenørs anleggsbas på anlegget, se nedenfor.

For varsling om avsteng av vann bruker Moss kommune sms-varsling. For å sikre deg at du får SMS kan du sjekke din oppføring på servicevarsling.no


TRAFIKK I ANLEGGSPERIODEN:

Det vil foregå maskinarbeid med gravemaskiner og lastebiler på dagtid, noe som medfører en del støy, støv og tilskitning av gatene/områdene rundt anlegget.

Det vil også bli lagret en del rørmateriell og pukkmasser i anleggsområdet. Anleggstrafikk på ettermiddag og kveldstid vil også kunne forekomme.

Vi ber om at man viser aktsomhet ved ferdsel nær anleggsområdet og følger skilting og annen informasjon.

KONTAKTPERSONER: 

Anleggsbas/leder Park & Anlegg AS: 
Atle Holt / Terje Jakobsen
Mobil:     944 97 661 / 99 56 04 75
E-post:   atle.holt#park-anlegg.no / terje#park-anlegg.no (bytt # med @)

Prosjektleder (-e) Moss kommune: 
Alexander H. Rådal / Mohsen Sadeghi
Mobil:     48 17 57 79 / 458 70 239
E-post:   alexander.radal#moss.kommune.no / mohsen.sadeghi#moss.kommune.no (bytt # med @)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)