Kommunale anlegg
Publisert 27.02.2018
Trase - VA anlegg Ole Vig-Hermods-Torgny S-TH Kittelsensgate

Moss kommune skal bygge nytt kommunalt ledningsnett i deler av Ole Vigs gate, Hermods gate, Torgny Segerstedts vei og Th. Kittelsens gate.

Det vil bli lagt ny vannledning, spillvannsledning og overvannsledning.

Kommunen vil samtidig sanere eksisterende kommunalt anlegg.

Publisert 14.07.2017
Steinullbakken, Melløsbakken - kart

Moss kommune har igangsatt et felles prosjekt med Bane NOR SF og Statkraft Varme AS. Arbeidet går ut på:
•    Masseutskifting i toppen av Steinullbakken
•    Bygge fjernvarme fra Rockwool til Malakoff
•    Sanere og bygge nytt kommunalt ledningsnett i Steinullbakken og Melløsbakken. Det vil bli lagt ny vannledning, spillvannsledning og overvannsledning. Kommunen vil samtidig sanere eksisterende kommunalt anlegg.
 
Statkraft Varme AS innehar rollen som byggherre for prosjektet.
Leif Grimsrud AS er engasjert som entreprenør for anlegget.
 

Publisert 14.07.2017
Strandpromenaden, Karlstadveien - kart

Moss kommune skal sanere og bygge nytt kommunalt ledningsnett i Strandpromenaden og Karlstadveien. Det vil bli lagt ny vannledning, spillvannsledning og overvannsledning. Kommunen vil samtidig sanere eksisterende kommunalt anlegg.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)