Kommunale anlegg
Publisert 27.02.2018
Trase - VA anlegg Ole Vig-Hermods-Torgny S-TH Kittelsensgate

Moss kommune skal bygge nytt kommunalt ledningsnett i deler av Ole Vigs gate, Hermods gate, Torgny Segerstedts vei og Th. Kittelsens gate.

Det vil bli lagt ny vannledning, spillvannsledning og overvannsledning.

Kommunen vil samtidig sanere eksisterende kommunalt anlegg.

Publisert 14.07.2017
Strandpromenaden, Karlstadveien - kart

Moss kommune skal sanere og bygge nytt kommunalt ledningsnett i Strandpromenaden og Karlstadveien. Det vil bli lagt ny vannledning, spillvannsledning og overvannsledning. Kommunen vil samtidig sanere eksisterende kommunalt anlegg.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)