Avløpshåndering i spredt bebyggelse

Skal du skal innstallere vann og avløp i områder hvor det ikke ligger kommunalt hovedledningsnett, må du søke kommunen om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12.

I tillegg må du også søke kommunen om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.

Moss kommune er myndighet for utslipp i spredt bebyggelse for anlegg med mindre enn 50pe i belastning. Som betyr største antall personer som belaster anlegget per døgn.

Dersom eksisterende utslipp økes vesentlig på eiendommen,for eksempel ved innleggelse av vannklossett, dusj/bad o.l. må du innhente utslippstillatelse av kommunen.

Innvolverte firma i en søknadsprosess om avløpsløsninger i spredt bebgyggelse er normalt:
- Nøytral fagkyndig
- Rørlegger/entreprenør
- Leverandør av anlegg/serviceavtale.

Moss kommune organiserer tømming ved private anlegg i spredt bebyggelse og utfører jevnlig kontroll av anleggene. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)