Kommunalt avløpsnett

Illustrasjon av et utsnitt av kommunens avløpsnett - Klikk for stort bilde

Moss kommune drifter drifter og vedlikeholder over 270km offentlige avløpsledninger og 47 pumpestasjoner, for å sikre god og trygg transport av byens avløp frem til rensing ved Movar sine renseanlegg ved Fuglevik og Kambo.

Moss kommune er ledningseier av det offentlige vann og avløpsnettet innen kommunens grenser.

Eiendommer i tettbebygd strøk er pålagt tilknytning til kommunens avløpsnett. Abonnentene er forpliktet til å følge kommunens vedtatte abonnementsbestemmelser og forskrift for kommunale vann- og avløpsavgifter.
Abonnemangbestemmelsene beskriver også hvilke tiltak på eiendommer innen vann og avløp som er søknadspliktige og hva slags kompetanse og dokumentasjon som kreves for de ulike tiltakene.

Kommunen har en egen VA-norm som beskriver krav til offentlig anlegg og arbeid i grunnen inntil kommunalt anlegg.

Kommunen behandler anmeldelser/søknader og utfører tilsyn på private vann- og avløpsanlegg i henhold til gjeldende lover, forskrifter og vedtatte abonnemangsvilkår. Kommunen behandler også søknader om påslippsavtaler til kommunalt nett etter gjeldende regelverk.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)