Hvordan søke om påslippsavtale fra nærings- og industribedrifter til kommunalt nett

Avløpsvann fra nærings- og industribedrifter som inneholder kjemikalier, fett, olje, bensin eller andre stoffer som avviker fra normalt avløpsvann skal passere utskiller eller renseanlegg før det føres inn på kommunalt avløpsnett.

Påslippet reguleres gjennom inngått påslippsavtale med kommunen.

Ved ny etablering eller bruksendring skal kommunen kontaktes, for å vurdere behov for påslippsavtale. Innstallasjon av alle sanitæranlegg (for eksempel olje- og fettutskiller) er søknadspliktige.

Kommunen kan gi pålegg i forbindelse med tiltak eller ved:

  • Ny bedrift
  • Bruksendring
  • Når det måtte vise seg påkrevd

Påslippsavtalen med kommunen fastsetter vilkårene for påslippet:

  • Krav til avløpsvannets art (tungmetaller, fosfor, organisk materiale, olje, fett, pH m.m)
  • Krav til dokumentasjon (prøvetakning, analyser, rapportering m.m)
  • Krav til forebygging av akuttutslipp
  • Krav til beredskap og varsling
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)