Hvordan søke om montering av oljeutskiller

Dersom du driver verksted eller vaskehall har du behov for å montere oljeutskiller på avløpet ditt.

For å få lov til å montere oljeutskiller må følgende sendes inn til behandling i kommmunen:

  • Anmeldelse av sanitæranlegg
  • Søknad om påslippstillatelse. (Ref kapittel 15 i forurensningsforskriften)
  • Søknad om tillatelse til tiltak. (Ref PBL, for eksisterende verksted/vaskehall er det ikke nødvendig med nabovarsel)

 Dersom det er behov for assistanse under søkeprossessen ta kontakt med VVA-seksjonen. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)