Hvordan gjennomføre anmeldelse av privat vann og avløp

Klikk for stort bildeMoss kommune er ledningseier av hovedledningsnettet for vann, avløp og overvann i kommunen. Det stilles krav til alle private anlegg som skal koble seg på, eller er koblet til hovedledningsnettet, slik at vi kan sikre god kvalitet på drikkevann og transport av avløp for alle beboerene i Moss.

Det er vedtatt egne abonnementsvilkår for Moss kommune og gjelder for alle som er tilkoblet eller skal koble seg til kommunalt hovedledningsnett. Disse finner du til høyre på denne siden. Tjenestene vi leverer er også regulert av sentrale lover og forskrifter som kommunen er forpliktet til å overholde, link til disse finner du på siden "hovedplan og regelverk".

Vi har laget en oversikt som beskriver hvilke tiltak som er søknadspliktige og hvilke krav som stilles til anmeldelsen til de ulike tiltakene. Oversikten sier også noe om fra hvilke regelverk tiltaket er søknadspliktig. Se mer i oversikt over søknadspliktige tiltak og dokumentasjonskrav (PDF, 158 kB).

Våre søknadsskjema og abonnementsvilkår finner du til høyre på denne siden. Ingen søknadspliktige vann- og avløpsanlegg får påbegynnes før det foreligger en godkjent anmeldelse.

Husk at alt arbeid på vann- og avløpsanlegg skal utføres av personell med dokumenterbar faglig kompetanse.

Ved avsluttet søknadspliktig arbeid skal det alltid sendes inn en ferdigmelding på arbeidet til kommunen for godkjennelse.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)