Anmeldelser/søknader
Publisert 26.08.2015

Moss kommune er ledningseier av hovedledningsnettet for vann, avløp og overvann i kommunen. Det stilles krav til alle private anlegg som skal koble seg på, eller er koblet til hovedledningsnettet, slik at vi kan sikre god kvalitet på drikkevann og transport av avløp for alle beboerene i Moss.

Publisert 26.08.2015

Forurensningsforskriften kapittel 12 regulerer utslipp i spredt bebyggelse. Moss kommune er myndighet for utslipp i spredt bebyggelse med mindre enn 50pe i belastning.

pe betyr største antall personer per døgn.

Publisert 26.08.2015

Dersom du driver verksted eller vaskehall har du behov for å montere oljeutskiller på avløpet ditt.

Publisert 26.06.2015

Avløpsvann fra nærings- og industribedrifter som inneholder kjemikalier, fett, olje, bensin eller andre stoffer som avviker fra normalt avløpsvann skal passere utskiller eller renseanlegg før det føres inn på kommunalt avløpsnett.

Påslippet reguleres gjennom inngått påslippsavtale med kommunen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)