Regelverk for husholdningsavfall

Lastebil henter søppel - Klikk for stort bildeAlle husstander i Moss kommune er forpliktet til å betale husholdningsrenovasjon. Det vil si at alle er forpliktet til å ha beholdere til plast, papir/papp, glass/metall og restavfall

Avfallsbeholderne ved hus og leiligheter skal plasseres maks 8 meter fra kjørbar vei. Dette er for at renovatøren ikke skal måtte gå lengere avstander ved hver bolig.

Dersom det praktisk ikke er mulig å plassere beholderne såpass nærme veien har man to alternativer:

  1. Selv trille avfallsbeholderen ned til kjørbar vei dagen før avfallet skal hentes. Hvilke dager det gjelder for din adresse kan du finne i hentekalenderen.
  2. Betale ekstra for gangavstand til beholderen. Satsene for ekstra gangavstand er beskrevet i kommunens prisliste (PDF, 279 kB).

 

Anlegge oppstillingsplass eller nedgravde avfallsbeholdere?

Informasjon om etablering av avfallsskur utendørs, avfallsrom innendørs, og etablering av nedgravde avfallsløsninger er beskrevet i  Renovasjonsteknisk avfallsnorm som pr. juli 2018 er under revidering. Ta kontakt med seksjon for miljø for veiledning hvis du skal etablere oppstillingsplass for beholderne (f. eks. avfallsrom eller nedgravde avfallsløsninger).  


Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Bestemmelsen om tvungen husholdningsrenovasjon ble bestemt i bystyret i desember 2013 da forskrift om håndtering av husholdningsavfall i Moss kommune (PDF, 204 kB) ble vedtatt. Med forskriften ble det også vedtatt at alle hytter og campingplasser er forpliktet til å betale hytterenovasjon. Det er satt opp flere fellespunkter for avfall ved hyttegrendene, og her skal det også kildesorteres.  

 

Det er MOVAR som utfører renovasjonstjenesten i Moss kommune.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for miljø
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 904 75 772
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)