Farlig avfall

Farlig avfallskal ikke kastes i restavfallet. Når dette kommer på avveie kan det skade naturen, dyr og mennesker. Ved å levere avfallet på Solgård Avfallsplass forhindrer du dette. Hvis du ikke kommer deg til avfallsplassen kan du vente til Miljøbilen (PDF, 768 kB) er i nærheten av din adresse.  

Å levere farlig avfall og elektronisk avfall er gratis, både på Solgård Avfallsplass og på Miljøbilen. Bedrifter og andre private virksomheter må betale for å levere farlig avfall. 

Eksempler på farlig avfall:

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for miljø
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 904 75 772
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)