Sentrumsplanen for Moss – vedtatte plandokumenter

Flyfoto av Moss sentrum sett fra fergeleie og nordover. - Klikk for stort bilde Bystyret i Moss vedtok i juni 2015 sentrumsplanen for Moss (kommunedelplan).

Plandokumentene er i ettertid justert i henhold til Bystyrets vedtak og er nå gjort tilgjengelige her på kommunens hjemmeside.
 

Sentrumsplanen er en strategisk kommunedelplan og et viktig rammeverk for oppfølgende planlegging og utvikling av Moss sentrum.

Etter en omfattende høring og prosess vedtok bystyret i møte 15. juni 2015 sentrumsplan for Moss. Gjennom forhandlinger med regionale myndigheter om innsigelser til planforslaget, ble det oppnådd enighet før bystyrets sluttbehandling slik at sentrumsplanen kunne godkjennes.

Planens formelle dokumenter består av planhefte med planbeskrivelse, kart, bestemmelser og en handlingsdel. Konsekvensutredningen og risiko- og sårbarhetsanalyseen er av praktiske årsaker fremstilt som separate dokumenter. I tillegg til planheftet er plankartet og bestemmelsene lagt ut som egne filer med høyere oppløsning.

Mer informasjon om sentrumsplanen ved henvendelse til Bylab Moss.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)