Kartløsninger

Er du proffbruker og ute etter kartdata i vektorformat til GIS/kartsystemer? Da kan du lese her hvordan du kan bestille data over Moss

En kort innføring i bruk av kartportalen:

Oversiktskart:

 Klikk for stort bildeOversiktskart med en del forskjellige kartlag som du selv kan slå av/på etter behov (trykk på kartlagsknappen merket i gult for å kunne velge kartlag).

 

 

 

Klikk for stort bilde

 Det er også mulighet for å trykke i kartet og få opp informasjon om de forskjellige kartlagene i infoboksen på høyre side av kartet.

 

 

Kommuneplaner og reguleringsplaner:

Klikk for stort bilde Oversikt over kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner. MERK at det er reguleringsplan-laget som er slått på og at du må slå på kommuneplan/kommunedelplaner hvis du ønsker å se disse.

 

 

 

Tettstedskart:

Oversikt over tettstedsområder. Definisjonen av tettbygd strøk er hentet fra statistisk sentralbyrås definisjon og omfatter alle sentrale deler av Moss.

Kart over kommunale parkeringsplasser:

Oversikt over kommunal parkering med kapasitet og parkeringssoner.

Situasjonskart:

Løsning for situasjonskart benytter du når du skal ta ut kart for å planlegge en byggesak eller søke om et annet tiltak ved en eller flere eiendommer. Les videre her om hvordan du tar ut situasjonskart. Du har fortsatt tilgang til vår tidligere kartløsning.

Kart til nedlastning:

Kart i pdf-format med mulighet for nedlastning.

Eksterne kartløsninger:

Linker til forskjellige praktiske kartløsninger fra eksterne aktører.

Kretskart:

Klikk for stort bildeOversiktskart over kirkesogn, grunnkretser, skolekretser og valgkretser.

 

 

 

 

 

Naturskjøtselkart:

"Humlekart" til bruk i kommunal naturskjøtsel i Moss.

Tekstdelen med skjøtselshenvisninger til Naturskjøtselkartet. (PDF, 7 MB)

Bakgrunnen for kartet: Humleplan (PDF, 2 MB)

Kartløsning for saksbehandlere (intern løsning):

Kartløsning for saksbehandlere i Moss kommune.

Støysonekart:

Støysoner fra Europa, riks og fylkesveier, industri, jernbane og skytebane. Dette er hensynssoner som brukes i kommunal behandling av planer og byggesaker.

Brøytekart:

Klikk for stort bildeOversiktkart over saltrute/brøyterute, sandkasser og bommer i forbindelse med brøyting i Moss kommune.

Fant du det du lette etter?