Høring av kommunale forskrifter for nye Moss kommune

Fellesnemda vedtok i møtene 29.05.19 og 19.6.19 å legge ut følgende nye kommunale forskrifter på høring i perioden 24.6.19 til og med 1.9.19.

Høringsinnspill til forskriftene kan sendes til Moss kommune, post@moss.kommune.no innen 1.9.2019.


Følgende forskrifter er på høring:

 • Forskrift om slamtømming - Nye Moss kommune (PDF, 170 kB)
  Forskriften trer i kraft fra 01.01.2020.
  Samtidig oppheves følgende forskrifter:
  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Rygge kommune FOR-2010-09-30-1368.
  Moss kommunes forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker og fettutskillere, fastsatt av Moss bystyre 6.6.1991, godkjent av Fylkesmannen i brev av 3.7.1991.
 • Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg - nye Moss kommune (PDF, 312 kB)
  Forskriften trer i kraft fra 01.01.2020.
  Samtidig oppheves følgende forskrifter:
  Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg (med unntak av Morsa-forskriften), Rygge kommune, FOR-2009-12-17-1901.
  Forskrift om utslipp til Vansjø-Hobølvassdraget (Morsa) fra mindre avløpsanlegg, Rygge kommune, FOR-2008-12-11-1694.
  Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Moss kommune, FOR-2008-09-29-1610.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)