Høring av forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler

Fellesnemda vedtok i møte 19.6.19 å legge forutsigbarhetsvedtaket etter plan- og bygningsloven §17-2 ut til høring, med frist 1.9.2019.

I Moss kommune forutsetter utbygging i utbyggingsområder, som gjelder planer og prosjekter med en utbygging på mer enn 20 boliger/boenheter, eller næringsbygg og offentlige institusjoner på mer enn 2000 m2 (BTA), at det inngås utbyggingsavtale.

For prosjekter med mindre enn 20 boliger og næringsbygg/offentlige institusjoner på mindre enn 2000 m2 skal behovet for utbyggingsavtaler vurderes i hvert enkelt tilfelle.

I de tilfeller prosjektet forutsetter arbeider med/på offentlig infrastruktur, eller offentlig infrastruktur skal opparbeides og overdras til kommunen for drift og vedlikehold, vil det høyst sannsynlig være behov for en utbyggingsavtale.

Følgende kommunale dokumenter gir særlig føringer for en utbyggingsavtale:

  • Kommuneplanens arealdel
  • Kommunedelplaner
  • Reguleringsplaner
  • Bebyggelsesplaner
  • Økonomiplaner/budsjetter
  • De til enhver tid gjeldende kommunale tekniske standarder til infrastruktur.
    Dette inkluderer herunder VA –norm, vegnorm og belysningsnorm.
  • Det forventes at utbygger følger kommunens til enhver tid vedtatte bestemmelser om seriøst arbeidsliv

Forutsigbarhetsvedtak som er på høring (PDF, 374 kB)

Høringsuttalelser sendes til Moss kommune: post@moss.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)