Enklere å fylle ut byggesøknader for mindre byggeprosjekter på egen eiendom

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har laget nye søknadsskjemaer for privatpersoner. I de nye skjemaene har DIBK blant annet fjernet de opplysningene som ikke er relevant for mindre byggearbeider, slik at det blir klarere og enklere å fylle ut skjema, og lettere å gi riktige opplysninger til bygningsmyndighetene.

Les mer om dette på DIBK sine nettsider.

Det er også utarbeidet enklere skjema for nabovarsling
 
Direktoratet for byggkvalitet har laget nyttige informasjonssider som gir god informasjon om hvordan man skal søke om byggetiltak: Verktøy og veivisere
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kommunalavdeling for plan, miljø og teknisk
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)