Seksjonering

Seksjonering vil si å opprette sameieandeler i bebygd eiendom. Hovedformålet er å gjøre hver seksjon til et selvstendig pantobjekt.
Et eksempel er et boligsameie, der man seksjonerer hver leilighet i f.eks en boligblokk. Alle i sameiet er deleiere av grunnen, men vil da ha eksklusiv bruksrett/pant på sin eierseksjon(leilighet).

Kommunen er seksjoneringsmyndighet, behandler søknader og veileder publikum i prosessen. 

Seksjonering egner seg for oppdeling av eiendommer som ikke kan få eget bruksnummer. Både bolig- (godkjente), fritids- og næringseiendommer kan seksjoneres.

Søknadsskjema med bilag, sendes kommunen:

  • situasjonsplan
  • plantegninger
  • vedtekter
  • rekvisisjon oppmålingsforretning ved utendørs tilleggsareal
  • dokumentasjon på godkjente boenheter
  • samtykke fra ev. rettighetshaver

Normal behandlingstid etter komplett mottatt søknad er 12 uker.

Dersom tilleggsdel tomt skal registreres vil saksbehandlingen etter komplett mottatt søknad være 16 uker etter mottatt rekvisisjon.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for geodata
Rådhuset, Larkollveien 9, 1570 Dilling
Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss
Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)