Seksjonering

Seksjonering vil si å opprette sameieandeler i bebygd eiendom. Hovedformålet er å gjøre hver seksjon til et selvstendig pantobjekt.

Kommunen er seksjoneringsmyndighet, behandler søknader og veileder publikum i prosessen. 

Seksjonering egner seg for oppdeling av eiendommer som ikke kan få eget bruksnummer. Både bolig-, fritids- og næringseiendommer kan seksjoneres.

Søknadsskjema med bilag (situasjonsplan, plantegninger og vedtekter) sendes kommunen. Normal behandlingstid etter komplett mottatt søknad er 4 uker.
Dersom tilleggsdel tomt skal registreres vil saksbehandlingen etter komplett mottatt søknad være 6-8 uker.

Sist endret 25.08.2015 14:00
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for GEO-data
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)