Veiledning og forhåndskonferanse

For spørsmål om innsendelse av søknad og dokumentasjonskrav, kan det være vel så raskt å se på våre veiledninger eller hjelpeside for å sende inn søknad.

Veiledning:

Dersom du ikke finner svar på våre hjemmesider, kan du ved enkle spørsmål få generell veiledning på e-post til byarkitekten@moss.kommune.no,vår servicetelefon eller ved oppmøte på rådhuset mellom klokken 10 og 14 tirsdag til fredag. Veiledning som gis er informasjon om enkle ting som bl.a genrelle byggeregler og hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen. Det avsettes inntil 15 minutter for slike henvendelser.

Det er ikke anledning til å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaer, gjennomgang av søknadsskjemaer eller konkret veiledning om reguleringsbestemmelser, utnyttelsesgrad eller hva som kan bygges i en enkeltsak. Henvendelser utover 15 minutter eller spørsmål om om forhold i konkrete saker må avtales på forhånd og det vil avsettes tid til møte (forhåndskonferanse) med en saksbehandler, eventuelt kan spørsmål sendes på e-post.

Forhåndskonferanse:

Der man ønsker å avklare tiltaks forutsetninger og rammer kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom deg og kommunen, hvor formålet med møtet er å avklare innholdet i kommunale planer og andre krav som er relevant for dine byggeplaner. For at møtet skal være til hjelp for begge parter vil det kreve noen forberedelse fra deg. Du må blant annet vedlegge tegninger, beskrivelser og andre opplysninger som er relevant for ditt byggeprosjekt.

Forhåndskonferansen må ikke forveksles med saksbehandling. Det vil ikke bli tatt beslutninger som er bindende for saken videre. Kommunen kan eksempelvis ikke ta en beslutning på om dispensasjon kan gis, bare gi opplysning om eventuelle dispensasjoner som er nødvendig for det aktuelle tiltaket og hvilke regler som gjelder for dispensasjon.

Fra og med 1.1.2017 faktureres det gebyr for forhåndskonferanser i Moss kommune.Gebyr for forhåndskonferansen fremkommer av kommunens prisliste.
Bestill forhåndskonferanse via skjema Anmodning om forhåndskonferanse (PDF, 94 kB). Skjema sendes til kommunens postmottak post@moss.kommune.no
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)