Situasjonskart og situasjonsplan

Byggesøknaden skal inneholde en situasjonsplan. Dette er en type kart som du henter på kommunens kartløsning og hvor du tegner inn omrisset av det planlagte byggetiltaket.
Informasjonen du sender inn brukes til å plassere tiltaket ditt i offentlige kart, og som dokumentasjon på at alle avstandskrav i loven er overholdt.

Steg 1 - Hent ut kart og reguleringsbestemmelser

Dette finner du og skriver selv ut via kommunens kartportal.

Portalen gir deg opplysninger om flere forhold:

Situasjonskart (kartet du skal tegne tiltaket ditt inn på).
Dette er kommunens offentlige kart over eiendommen din. Det følger med en tegnforklaring.
Det er spesielt 2 ting som er viktig å passe på her:

  • Eventuelle byggegrenser (stiplet svart linje på reguleringskartet). En byggegrense viser hvor du kan bygge på eiendommen din. Tiltaket ditt må plasseres innenfor dette arealet. Ofte vil det være byggegrense mot vei fordi man ikke ønsker større bebyggelse langs veiene.
     
  • Sjekk avstand til grensen mot veiarealer, da kartet i noen tilfeller kan avvike fra det som synes å være grensen i virkeligheten.

Planinformasjon
Du kan legge på ulike kartlag. Reguleringsplan eller kommuneplan som viser hva arealene benyttes til.

Ved å trykke på eiendommen og deretter planområde vil du få direktelink til WebPlan der du finner reguleringsbestemmelser. Disse legger begrensninger på hva du kan bygge, både på utforming og størrelse.

Det er spesielt viktig at du sjekker hvor mange prosent tomten din kan bebygges (stort sett BRA) og ikke søker om mer enn dette.

Steg 2 - Hvis situasjonskartet skal skrives ut på papir

PDF-filen må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet. På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

Steg 3 - Tegn tiltaket ditt inn på situasjonskartet

Kartet du sender kommunen skal tydelig vise:

  • Lengde og bredde på tiltaket
  • Møneretning
  • Avstand til nabogrense og vei
  • Avstand til annen bebyggelse
  • Parkering, snuareal hvis du skal bygge garasje
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)