Situasjonskart og situasjonsplan

Byggesøknaden skal inneholde en situasjonsplan. Dette er en type kart du henter på kommunens kartløsning og hvor du tegner inn omrisset av det planlagte byggetiltaket.
Informasjonen du sender inn brukes til å plassere tiltaket ditt i offentlige kart, og som dokumentasjon på at alle avstandskrav i loven er overholdt.

Gå inn på: https://kommunekart.com/klient/moss/situasjonskart
Klikk for stort bilde

 


Bruk søkefeltet oppe til venstre på skjermen til adressesøk for å komme til ønsket eiendom (dette gjør at eiendommen kommer i senter av kartet).
Eiendommen vil nå være merket med en svart markør.Klikk for stort bilde

Flytt markøren bort fra eiendommen ved å klikke et annet sted i kartet (slik at markøren ikke blir med på det ferdige situasjonskartet).

Klikk for stort bildeTrykk på menyknappen (knappen helt til venstre av de tre feltene oppe til venstre på skjermen), og velg «skriv ut»

 

Klikk for stort bilde

 


Skriv inn adressen på eiendommen du skal ha situasjonskart over med «Situasjonskart» foran. La «A4 Stående» stå på «Velg arkstørrelse» og vurder om du skal bruke målestokk 1:500 eller 1:1000 (bruk bare 1:1000 hvis 1:500 ikke dekker område du skal tegne inn tiltaket ditt). Dekningen for kartet ditt fremkommer på kartskjermen med en blå ramme.


Klikk for stort bildeSørg for at «Vis rutenett» er valgt. 
Trykk på «Lag pdf» (dette kan ta opp mot et minutt).

 

 

 

 

 

Trykk på «Last ned fil» for å se det ferdige resultatet.Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bildeNå er situasjonskartet basert på grunnkart ferdig.
Hvis situasjonskartet skal skrives ut på papir så må PDF-filen skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet. På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to linjer være 10 cm.

Før du tegner tiltaket ditt sjekk planinformasjon. Enten reguleringsplan, kommunedelplan eller kommuneplan.
Dette gjøres ved å bytte kartlag: Trykk på kommunevelgeren.

Klikk for stort bildeVelg bort «Grunnkart Moss», og velg inn «Arealplaner i Moss». I standard oppsett er «Reguleringsplan Moss» valgt. Hvis eiendommen ikke er dekket av «Reguleringsplan Moss» velg bort dette kartlaget , og velg inn «Kommunedelplan» ( trykk på teksten, du ser om  kartlaget er aktivt ved å se på symbolet til høyre for teksten). Hvis ikke «Kommunedelplan» dekker eiendommen så velg denne bort, og velg inn «Kommuneplan».Pass spesielt på eventuelle byggegrenser (stiplet svart linje på reguleringskartet). En byggegrense viser hvor du kan bygge på eiendommen din. Tiltaket ditt må plasseres innenfor dette arealet. Ofte vil det være byggegrense mot vei fordi man ikke ønsker større bebyggelse langs veiene.
 

Klikk for stort bildeVed å trykke på eiendommen din vil det dukke opp kartlagsinfo til høyre på skjermen. Her finner du direkte link til reguleringene i ditt område (enten under reguleringsplan hvis dette fins, kommunedelplan hvis dette fins eller kommuneplan utenfor tettere bebygde områder).

I planen finner du reguleringsbestemmelsene. Disse legger begrensninger på hva du kan bygge, både på utforming og størrelse.

Det er spesielt viktig at du sjekker hvor mange prosent tomten din kan bebygges (stort sett BRA) og ikke søker om mer enn dette.

 

 


Tegn tiltaket ditt inn på situasjonskartet
Kartet du sender kommunen skal tydelig vise:
• Lengde og bredde på tiltaket
• Møneretning
• Avstand til nabogrense og vei
• Avstand til annen bebyggelse
• Parkering, snuareal hvis du skal bygge garasje

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)