Hvordan søker du om byggetiltak?

 Se trinn for trinn hvordan en byggesøknad skal utformes:

 

Skriv ut situasjonskart:

Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på tiltaket, samt avstand til midt vei, grense og bebyggelse i nærheten. Eventuelle siktlinjer skal påtegnes.
 

Bestill naboliste fra Infoland:

For bestilling av naboliste bruker du Infoland

Send ut nabovarsel:

Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste.

Du kan velge å benytte elektronisk skjema for nabovarsel via ByggSøk eller blanketter for utskrift via siden til dibk. Utfyllte blanketter kan sendes på e-post til post@moss.kommune.no eller med postgang til Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss.

Naboene skal sende sine merknader til utbygger, slik at utbygger kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Registrer og send inn resultater fra nabovarslingen sammen med søknaden om ditt tiltak:

Vent minst 2 uker for eventuelle nabomerknader.

Til kommunen sender du:
(Her kan det være presisert dokumentasjonskrav for det du skal bygge/søke på. Sjekk derfor gjerne veiledning for hva du skal bygge først).

  • Søknadsskjema (Elektronisk via ByggSøk eller utfyllbare blanketter)
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Kvittering for nabovarsling
  • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon
  • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak
  • Målsatte tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasader i 1:100.
    Eksisterende og fremtidige terrenglinjer skal påføres fasadetegningene frem til nabogrensen.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)