Våtrom

Tiltak du kan gjøre uten  å søke etter plan- og bygningsloven:

Vi gjør oppmerksom at selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt fra plan- og bygningsloven så kan dette likevel være anmeldelsespliktig i forhold til Abonnementsvilkårene for vann og avløp (PDF, 408 kB)
Følgende kan utføres i eksisterende bygg dersom arbeidene ikke berører brannskiller eller bærende konstruksjoner.

  • Ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
  • Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
  • Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter.

Tiltak du kan søke om selv etter plan og bygningsloven:

Vi gjør oppmerksom på at tiltaket også kan være anmeldelsespliktig i forhold til Abonnementsvilkårene for vann og avløp (PDF, 408 kB).

  • Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m² og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet

Tiltak som krever søknad etter plan- og bygningsloven av et kvalifisert foretak:

Vi gjør oppmerksom på at tiltaket også kan være anmeldelsespliktig i forhold til Abonnementsvilkårene for vann og avløp (PDF, 408 kB).

  • Arbeidene bryter skille mot annen bruksenhet (brannskille, lydskille)
  • Bygging av våtrom i nybygg følger søknadsplikten for nybygg og inngår i søknadsplikten med krav om ansvarlige foretak for nybygget
  • Våtrom i nytt tilbygg over 50 m² følger også søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak. For egen bolig eller fritidseiendom gjelder selvbyggerbestemmelsene
Sist endret 28.08.2015 09:55
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)