Våtrom

Tiltak du kan gjøre uten å søke etter plan- og bygningsloven:

Vi gjør oppmerksom at selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt fra plan- og bygningsloven så kan dette likevel være anmeldelsespliktig i forhold til Abonnementsvilkårene for vann og avløp (PDF, 408 kB).
Følgende kan utføres i eksisterende bygg dersom arbeidene ikke berører brannskiller eller bærende konstruksjoner:
  • Ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
  • Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
  • Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter.

Tiltak du kan søke om selv etter plan og bygningsloven:

Vi gjør oppmerksom på at tiltaket også kan være anmeldelsespliktig i forhold til Abonnementsvilkårene for vann og avløp (PDF, 408 kB).
Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m² og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet

Tiltak som krever søknad etter plan- og bygningsloven av et kvalifisert foretak:

Vi gjør oppmerksom på at tiltaket også kan være anmeldelsespliktig i forhold til Abonnementsvilkårene for vann og avløp. (PDF, 408 kB)
  • Arbeidene bryter skille mot annen bruksenhet (brannskille, lydskille)
  • Bygging av våtrom i nybygg følger søknadsplikten for nybygg og inngår i søknadsplikten med krav om ansvarlige foretak for nybygget
  • Våtrom i nytt tilbygg over 50 m² følger også søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak. For egen bolig eller fritidseiendom gjelder selvbyggerbestemmelsene
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)