Tilbygg

Tilbygg er å bygge på siden av eksisterende bygg, f.eks. å utvide stuen din. Ønsker du i stedet å bygge oppå eksisterende bygg, må du søke på et påbygg.

Følgende er unntatt søknadsplikt:

Dersom du kan si ja til alle disse punktene er tiltaket unntatt søknadsplikt.

  • Mindre tilbygg
  • Ikke rom for varig opphold eller bebyggelse.
  • Bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 15 m².
  • Avstand til nabo minst 4,0 meter.

Følgende kan du stå ansvarlig for selv:

Dersom du kan si ja til alle disse punktene, kan du stå ansvarlig for tiltaket og søke kommunen selv:

  • Ett enkelt tilbygg
  • Bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 m²
  • Avstand til nabogrense skal være minst 4 meter eller foreligge skriftlig samtykke fra berørt nabo.

Følgende krever kvalifisert foretak:

Må du si nei på noen av punktene ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Viktige forutsetninger

  • Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet (leilighet).
  • Dersom du tilhører et boligsameie eller et borettslag må styret godkjenne det du søker om.
  • Tilbygget må være i tråd med gjeldende plan.

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsidene til kommunen eller ved å kontakte oss.
 
Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.

Plassering av tilbygget:

Er det byggegrenser på reguleringsplanen skal bygningen ligge innenfor denne. Dersom det ikke er byggegrenser på kartet skal bygningen i utgangspunktet plasseres 4 meter fra nabogrense, jf plan- og bygningsloven § 29-4.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)