Terrasse, balkong o.l

Følgende kan du gjøre uten søknad:

  • Mindre veranda og  terrasse mer enn 0,5 m over bakken og mindre enn 15 m². Avstand til nabogrense må være minst 4 meter når terrassen er sammenbygget med huset.
  • Terrasse som er lavere enn 0,5 meter over terreng.

Følgende kan du søke om selv:

  • Er tiltaket 0,5 meter eller mer over terreng og sammenbygd med huset, kan bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) være maksimalt  50 m². Avstand til nabogrense minst 4,0 meter.
  • Er tiltaket 0,5 meter eller mer over terreng og frittliggende, kan bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) være maksimalt  70 m². Avstand til nabogrense minst 4,0 meter.

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak:

Må du si nei på noen av punktene ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Generelt om tilpasning:

Ved planlegging av terrasse er tilpasning til eksisterende bygning viktig. Bruk gjerne en person med arkitektfaglig kompetanse som kan gi råd og som eventuelt kan tegne denne konstruksjonen for deg.
Terrasse på terreng må utformes på en slik måte at man unngår store terrengendringer.
Sett deg inn i naboens situasjon og unngå plassering som virker sjenerende for nabo, f.eks. sjenerende innsyn.

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsidene til Moss eller ved å kontakte kommunen.
 
Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)