Svømmebasseng, brønn o.l

Du slipper å søke hvis:

Dersom bassenget skal plasseres midlertidig på eiendommen og ikke lengre enn 2 måneder er tiltaket unntatt fra søknadsplikt, jf. plan- og bygningslovens (pbl) § 20-5, 3.ledd. Det forutsetter at alle bestemmelser i pbl, forskrifter, regulerings- og kommuneplan og lignende følges.
 
Det gjøres oppmerksom på at kommunen alltid må behandle plassering dersom det er ønskelig å plassere bassenget i strid med byggegrenser eller ved plassering nærmere enn 4m fra eiendomsgrensen. Avledning av vann fra basseng skal skje i samsvar med kommunens krav om overvannshåndtering.
Det samme gjelder badestamper.

Du må søke hvis:

Dersom du ønsker permanent basseng, må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for utbygging og omsøking av bassenget ditt. Oppføring av permanent svømmebasseng med tilhørende installasjoner er søknadspliktig etter pbl § 20-3.  Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i pbl med forskrifter
 

Du kan søke selv hvis:

Du ønsker å plassere et basseng midlertidig, for en periode lengre enn 2 mnd, men kortere enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav c.  Du kan  også søke selv etter plan- og bygningslovens § 20-4 ved mindre og enkle svømmebasseng, som ikke krever særlig grad av prosjektering, men montering etter en monteringsveiledning fra produsent. Tiltaket må ikke medføre tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger. I slike tilfeller sender du inn en søknad om ansvarsrett til kommunen.

Avstander:

Følgende avstandsregler i pbl § 29-4 kommer til anvendelse (fordi svømmebasseng er § 30-4 tiltak og pbls regler kommer til anvendelse så lang de passer), hvis ikke reguleringsplan fastsetter noe annet:
  • Avstand til nabogrense skal være 4,0 meter jfr. pbl §29-4. Det kan også søkes om dispensasjon, jfr. pbl § 19.
  • Avstand til veg og bane. Generelle avstandsregler gjelder.
  • Husk at bassenget må sikres.

Tilkobling vann og avløp:

Dersom bassenget skal tilkobles vann og avløpssystemet skal rørlegger utforme og sende inn en sanitæranmeldelse til VVA-seksjonen.
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)