Støttemur:

Følgende kan du gjøre uten søknad:

  • Støttemur med høyde inntil 1,0 m og avstand minst 1,0 m fra nabogrense
  • Støttemur med høyde inntil 1,5 m og avstand minst 4,0 m fra nabogrense
  • Støttemur mot vei med høyde inntil 0,5 m

Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven.

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak:

Kommer ikke støttemuren din inn under noen av alternativene ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Sikring og estetikk:

Det kan være nødvendig å montere sikringstiltak som gjerde eller annen innretning på topp av forstøtningsmur for å hindre fallulykker, jf byggteknisk forskrift § 10-1.

I utformingen og plasseringen skal det tas estetiske hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker også gir et tiltalende preg på eiendommen jf plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2.

Bygging av støttemur over kabler:

Dersom forstøtningsmuren skal bygges over ledninger, må det innhentes tillatelse fra eier av anlegget. Der ledningene/rørene eies av kommunen, kontaktes kommunavdeling for plan, miljø og teknisk.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)