Skilt og reklame:

Skilt/reklame krever i utgangspunktet søknad fra kvalifisert foretak.

Dette betyr at du må ta kontakt med et kvalifisert og profesjonelt foretak, som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Du kan søke selv for mindre skilt under 6,5 m² montert på vegg, og som ikke kan utgjøre fare for personsikkerhet (f.eks. ved potensielt kunne falle ned på fortau o.l.).

Det tillates i utgangspunktet bare ett skilt pr. virksomhet. Flere skilt kan godkjennes ved behandling av en samlet skiltplan eller der virksomheten disponerer flere innganger.

Estetikk og tilpasning:

Skilt og reklame må tilpasses bygningens arkitektur og områdets egenart.

Ved oppføring av nybygg bør tegningene vise hvordan skiltingen skal løses.
 
Oppsetting av skilt etter at bygget er ferdig, er likevel mest aktuelt. Kravet til bygningstilpasning kan da løses ved å bruke transparente løsninger, dvs. løse bokstaver, konturskårne logoer osv. på fasadene. Slike løsninger vil sjelden dekke til fasadene og bygningstekniske detaljer. De vil derfor ikke virke "forstyrrende" i forhold til fasaden på samme måte som skiltplater. Det kan da også aksepteres noe større format enn på tradisjonelle skilt.
På større bygg med mer enn ett reklameskilt anbefaler vi at det lages en skiltplan som omsøkes til kommunen.

Dette følger av kommuneplanen:

Skilt og reklame på bygninger skal ha tilknytning til virksomhet i bygningen og ha moderat størrelse, utforming og farger. Innretninger med skiftende reklame tillates vanligvis ikke.

I boligstrøk tillates ikke lysreklame eller større reklameinnretninger. Mindre reklame for virksomhet i bygning som betjener strøket kan tillates.

Skilt, reklameinnretninger, reklamemarkiser eller lignende må ikke hindre ferdsel på veg eller annen offentlig grunn eller være til fare for omgivelsene. Skilt og reklameinnretninger må ikke komme i vegen for eller hindre innsyn til trafikkskilt eller andre offentlige skilt.

Vi gjør oppmerksom på at reguleringsplaner kan ha egne bestemmelser om skilt og reklame.

Skilt som ikke trenger søknad og tillatelse:

Dersom tiltaket ikke er i strid med kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk kan en skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.

Unntaksbestemmelsen gjelder uavhengig av belysning. Belysning kan imidlertid være en faktor som får betydning i forhold til visuelle kvaliteter. Dersom kommunen finner at tiltaket bryter med bygget eller områdets visuelle kvaliteter kan det i ettertid gis pålegg om fjerning.

Dersom fasaden allerede har skilt eller reklameinnretning, må man likevel søke kommunen for å sette opp flere.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)