Skilt og reklame:

Skilt/reklame krever i utgangspunktet søknad fra kvalifisert foretak.

Dette betyr at du må ta kontakt med et kvalifisert og profesjonelt foretak, som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Du kan søke selv for mindre skilt under 6,5 m² montert på vegg, og som ikke kan utgjøre fare for personsikkerhet (f.eks. ved potensielt kunne falle ned på fortau o.l.).

Det tillates i utgangspunktet bare ett skilt pr. virksomhet. Flere skilt kan godkjennes ved behandling av en samlet skiltplan eller der virksomheten disponerer flere innganger.

Estetikk og tilpasning:

Skilt og reklame må tilpasses bygningens arkitektur og områdets egenart.

Ved oppføring av nybygg bør tegningene vise hvordan skiltingen skal løses.

Oppsetting av skilt etter at bygget er ferdig, er likevel mest aktuelt. Kravet til bygningstilpasning kan da løses ved å bruke transparente løsninger, dvs. løse bokstaver, konturskårne logoer osv. på fasadene. Slike løsninger vil sjelden dekke til fasadene og bygningstekniske detaljer. De vil derfor ikke virke ”forstyrrende” i forhold til fasaden på samme måte som skiltplater. Det kan da også aksepteres noe større format enn på tradisjonelle skilt.

  • Plateskilt plassert i naturlige nisjer i bygget kan også tilfredsstille kravene til bygningstilpasning.
  • Folie på vinduer kan som en hovedregel tillates i begrenset omfang, spesielt ved transparente løsninger.

Det er viktig å sikre gode tekniske løsninger, kvalitetsmessig og riktig materialbruk (dette vil i stor grad være avhengig av bygningens fasadematerial).

Dette følger av Moss kommunes vedtekter til plan- og bygningsloven:

Område: Maksimal størrelse: Plassering:
Forretning 0,9 m2 Plassert på bygning. Tak- og løsfotreklame er ikke tillatt.
Industri 2,0 m2
Bolig 0,3 m2
Bensinstasjon Skiltbestemmelser, i tillegg kommer identifikasjonsmast på inntil 6,5 m og skiltflate på maksimalt 5 m2.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)