Rivning av bygg:

I utgangspunktet er det slik at det du må søke om å bygge, det må du også søke om for å få rive.

Samme prinsippet gjelder for om du kan søke kommunen selv eller må få kvalifisert foretak til å gjøre jobben.
Skal du f.eks. rive en garasje på over 70 m², så krever det ansvarlig foretak for å omsøke bygging og da krever det også ansvarlig foretak for å rive.

Følgende små tiltak behøver du ikke søke om:

Skal du rive et lite tiltak, som f.eks. et uthus på mindre enn 50 m², så kan det være du ikke behøver å søke kommunen. Sjekk om tiltaket ditt er nevnt i SAK 10 § 4-1. Finner du tiltaket ditt i denne listen, så behøver du ikke søke kommunen om å rive det.

Følgende mindre tiltak kan du stå ansvarlig for selv:

Skal du rive et litt større tiltak, som f.eks. en garasje, større uthus e.l., så må du søke kommunen. Sjekk om tiltaket ditt står i SAK 10 § 3-1. Finner du tiltaket ditt i denne listen, så  kan du søke kommunen om rivning av det selv.

Større tiltak krever kvalifisert foretak:

Skal du rive et bygg som er større enn det som er nevnt ovenfor, så må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Dokumenter som må vedlegges søknad om rivning:

Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket du skal rive inntegnet på Situasjonskartet (slik at kommunen vet hvilket bygg som skal fjernes fra kartet)
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)