Hybel, sekundærleilighet

Hybel:

Om man ønsker å bruke rom til utleiehybel må rommene være godkjent for varig opphold av bygningsmyndigheten. Rom for varig opphold er t.o.m som kjøkken, stue og soverom.  En hybel er ikke en selvstendig boenhet og skal derfor ha adgang til resten av boligen, og kan for eksempel dele kjøkken eller sanitærrom med denne.
 
Om arealene som skal brukes til hybel tidligere er godkjent for varig opphold vil det ikke stilles krav om søknad dersom man velger å bruke rommene til hybel. Det som er viktigst i forhold til å kunne kalle det for hybel er at den ikke er adskilt fra resten av boligen innvendig – dvs. at det må finnes åpning eller dør innvendig i huset som forbinder den med resten av huset.
 
Å bruke en del av huset til hybel enten for familie eller for utleie, er en privatrettslig affære mellom huseier og den som skal disponere hybelen. Det stilles fra bygningsmyndighetenes side kun krav til at arealene tidligere er godkjent for varig opphold og at de ikke er adskilt fra resten av boligen.
Om arealene som ønskes benyttet til hybel ikke er tidligere godkjent for varig opphold må det søkes om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

Sekundærleilighet:

Sekundærleilighet er en selvstendig boenhet med eget kjøkken, oppholds-, sove-, sanitærrom og bod. Leiligheten er adskilt fra resten av boenheten og har ingen innvendig direkte adgang til denne.
 
Skal du etablere nye boenheter, f.eks. sekundærleilighet, i boligen din, må du ta kontakt med et profesjonelt foretak. Foretaket står ansvarlig for tiltaket og søknaden til kommunen. Dette gjelder også hvis du skal dele opp eksisterende leiligheter til flere.
 
Da sekundærleilighet er en egen boenhet stilles det i TEK17 en rekke krav utover de krav nevnt her over som allerede gjelder for rom for varig opphold. Bl.a. er det krav til lys, innsyn og utsyn. Videre er det krav til egen utvendig biloppstillingsplass og krav om et eget  uteoppholdsareal. Hver boenhet må utgjøre en egen branncelle, dvs. at det skal være brannsikret mellom boenhetene i gulv/vegger/tak, og det må være tilfredsstillende lydskille mellom boenhetene. Det må også kunne dokumenteres at radonkrav er ivaretatt.

Dokumentasjonskrav:

Informasjon om søknadsprosessen finner du på siden Hvordan søker du?. Følgende dokumentasjon må være med søknaden:

  • Søknadsskjema (Elektronisk via ByggSøk eller utskriftsvennlige blanketter fra dikb)
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon
  • Tegninger i 1:100 av aktuelle fasader som viser vinduer og terreng
  • Plantegninger i 1:100 (eksisterende og ny, med romstørrelse)
  • Snittegninger i 1:100 (romhøyde, vindusstørrelser og plassering)
  • Dokumentasjon på rømningsveier, lys 10 %, ventilasjon, isolering, radonsikring
  • Om det ikke søkes om ny selvstendig boenhet må det klart fremgå av plantegninger at det er adgang til resten av huset.
  • Utomhusplan som viser biloppstilling, sportsbod og uteareal må innsendes ved søknad om sekundærleilighet.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)